ค าแรงมี Vat หรือไม

ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT. เงินเดือน 15,000 บาท เสียภาษีไหม? – แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสีย .... ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา. สู่สังคมไร้เงินสด ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรให้ธนาคารส่งข้อมูล .... ย้อนปม ดราม่า Downtown Vat Refund สมาคมค้าปลีกฯ ถาม ทำไมต้องเริ่มแค่ .... Alibaba ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จริงหรือ?