ค าแรงมี Vat หรือไม

หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครสามารถหักได้ และมีกี่ประเภทที่เราพบบ่อย. ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT. ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา. สู่สังคมไร้เงินสด ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรให้ธนาคารส่งข้อมูล .... ย้อนปม ดราม่า Downtown Vat Refund สมาคมค้าปลีกฯ ถาม ทำไมต้องเริ่มแค่ .... Alibaba ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จริงหรือ?