จ รั ญ ภักดี ธ นา กุล

มติชน-เปิดใจ จรัญ ภักดีธนากุล เทียนฟงแห่งวงการยุติธรรม. จรัญ ภักดีธนากุล ชี้คนถ่าย คลิปโกงข้อสอบ ศาลรัฐธรรมนูญ หวังทำลาย. จรัญ ภักดีธนากุล”ถอนตัวจากองค์คณะตุลาการพิจารณาแก้ รธน.. สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล. จรัญ'พ้อบ้านเมืองยุค'นักมวยไล่ต่อยกก.'. จรัญ ภักดีธนากุล” เสนอคนนอก สอบคลิปฉาว กู้ภาพลักษณ์ตุลาการ